Foto: unsplash

Rozvod není jen zničujícím zásahem do života rodiny, ale postihuje i její okolí. Kromě manželské dvojice trpí děti a případně i další příbuzní. Je-li již rozvod nezvratnou záležitostí, měli by se všichni zúčastnění snažit, aby proběhl bez zbytečných emočních výlevů, napadání, zatahování dětí a dalších osob do sporů. I rozvod může proběhnout spořádaně, po vzájemné dohodě i rychle a v klidu. Jak tedy na to, aby rozvod člověka a jeho blízké poznamenal co nejméně?

Známky blížícího se rozvodu

V každém manželství nastanou někdy situace, kdy máte pocit, že se s partnerem či partnerkou nedá vydržet, a že by vám bez něj nebo bez ní bylo lépe. Tuto myšlenku však málokdy myslí člověk vážně. Pokud však přichází příliš často, začíná se proměňovat ve skutečnost. Partneři se postupně odcizují a začínají si promýšlet konkrétní kroky k ukončení vztahu. Může jít o zvýšení zájmu o děti s úmyslem přiklonit je na svou stranu, stěhování různých předmětů ze společné domácnosti, rozdělení financí, vyhasínání společného sexuálního života, časté hádky nebo naopak nezdravé ticho. Lhostejnost, nenávist, vzájemné napadání, výčitky a nevěra vedou k vážné krizi, která vyústí rozhodnutím o nemožnosti dalšího společného života a směřuje nevyhnutelně k rozvodu.

Pro rozvod by měly být skutečně vážné důvody

Současná společnost je vůči rozvodu velmi tolerantní, ale protože se jedná o jev, který postihne více lidí a většinou velmi vážně ovlivní další život dětí, měly by být důvody pro toto rozhodnutí velmi vážné a vy musíte být skálopevně přesvědčeni, že s partnerem již nemůžete nadále žít. Důvodů může být mnoho. Většinou jde o souhrn mnoha příčin a dlouhodobou záležitost, kdy partneři nejdříve slibují polepšení a snahu o smír. Tyto pokusy se však většinou stávají marnými a situace spěje neodvolatelně k rozvodu.

Jak podat žádost o rozvod

Pokud jste pevně rozhodnuti rozvést se, musíte podat návrh na rozvod manželství k soudu. Návrh podává buď jeden z manželů, nebo oba společně. Žádost o rozvod má předepsané náležitosti. Musí obsahovat, kterých osob se bude rozvod týkat, o jaké řízení jde a k jakému soudu se podává. V textu je potřeba uvést, kdy proběhl sňatek, o kolikáté manželství se jedná, zda jste měli děti a kolik jim je let. Pokud jde o dohodnutý rozvod, stačí uvést, že se chcete rozvést, protože si nerozumíte a manželství je rozvráceno trvale a nenapravitelně. Pokud však jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, musí být důvody rozepsány podrobně a také navrženy důkazy. Dokument musí obsahovat také datum, podpisy a kopie přiložených důležitých dokumentů. Po odeslání návrhu a zaplacení poplatků dojde brzy na ústní jednání. Celková doba rozvodového řízení by neměla být delší než jeden rok.

Dvě základní cesty k rozvodu

Rozvod může proběhnout dvěma způsoby. Pokud se manželé ještě zvládnou vzájemně tolerovat, mohou se na rozvodu dohodnout. Sice už vůči sobě nepociťují náklonnost, ale v zájmu dítěte jsou ochotni ke společné domluvě. V takovém případě proběhne podle zákona o rodině rozvod jako dohoda. Takový rozvod se nazývá smluvený nebo nesporný. Při splnění všech podmínek stanovených zákonem proběhne rozvodové řízení rychle a bez konfliktů.

Jestliže se však jeden z manželů rozvodu brání, musí být prokázán skutečný rozvrat, po kterém se prokazují příčiny rozpadu manželství. Musí proběhnout opatrovnické řízení, rozvodové řízení, je nutné vyřešit bydlení, výživné pro rozvedeného manžela nebo manželku a samozřejmě musí být vypořádán společný majetek.

Jak dále s dětmi

Rozvod rodičů může být pro děti něčím, co si sebou ponesou po celý život. To by měli mít rodiče na paměti především. Po rozvodu by se rodiče měli dětem věnovat s maximem pozornosti a péče. Vytvářejí se nové vztahy, do hry vstupují další partneři. Aby děti byly zasaženy rozvodem co nejméně, neměli by rodiče o bývalých partnerech mluvit negativně, neměli by se vyjadřovat k jejich chování. Dětem se nesmí lhát, ale není nutné sdělovat jim vše. Péče by měla být vyrovnaná, i když vždy bude jeden z rodičů ten vzácnější, pokud se nebude jednat o střídavou péči. I těchto důsledků si musí být rozvádějící se rodiče vědomi.

Zatím zde nejsou žádné reakce

Reagovat na článek

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tipy

Proč je infrasauna od SaunaSystem tak oblíbená? Pořiďte si ji a pochopíte!

Rekonstrukci bytu v Praze zvládnete snadno s profesionály.

 

Kontakt

Net Press Media
Osadní 324/12a
170 00 Praha 7

tel.: +420 704 265 451
e-mail: [email protected]
http://npmedia.cz/
Privacy Policy